ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ВОАЛИТ В, 10 X 1 M, 2.0 KG/M²

2.64 лв. /кв.м

Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана с основа от стъклен воал, пропит и покрит с АПП модифициран битум, защитена по двете повърхности с полиетиленово фолио /ВОАЛИТ В/ или по долната повърхност с полиетиленово фолио, а по горната – с минерална посипка /ВОАЛИТ ВМ/ . Когато има минерална посипка повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули. В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Характеризират се с добри физико-механични характеристики и стабилност на размерите при температурни колебания.
Използват се като долен и като завършващ пласт при хидроизолация на плоски покриви на жилищни и административни сгради. Могат да се използват и при многопластови хидроизолации в комбинация с материали с основа от нетъкан полиестер.

Наименование на показателя
Мерна единица
Метод на изпитване
Стойност

Маса на единица площ на основата/армировката/

g/m2
≥ 55
Видими дефекти
БДС EN 1850-1

Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности

Дължина
m
БДС EN 1848-1
10
15
Ширина
m
БДС EN 1848-1
1
Водонепропускливост
БДС EN 1928
Метод В, 20 кРА
Не пропуска вода
 Якост на опън при скъсване

·         надлъжно

·         напречно

N/ 50 mm
БДС EN 12311-1
450
250
Относително удължение при скъсване

·         надлъжно

·         напречно

%
БДС EN 12311-1
3
3
Огъваемост при ниски температури
горна повърхност /долна повърхност
°С
БДС EN 1109
≤ 0/0
Топлоустойчивост при 120°С за 2 h
°С
БДС EN 1110
≥ 120

Температура на омекване по метода „пръстен – топче”

°С
БДС 10234 – 87
150 ± 5
Пенетрация
0,1 mm
БДС 10057 – 83
15 – 25
Устойчивост на динамично пробиване
mm

БДС EN 12691 метод А

≥ 900
Устойчивост на статично пробиване
N
БДС EN 12730
≥ 100

Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)

N
БДС EN 12310-1
65
Стабилност на размерите
%
БДС EN 1107 – 1
≤ 0,6
Съпротивление на срязване на снажданията
N/ 50 mm
БДС EN 12317-1
400
250

Съпротивление на разлепване на снажданията

N/ 50 mm
БДС EN 12316-1
70
50
Адхезия на минералната посипка
%
БДС EN 12039
3,5
Back to Top