РЕНОВИРАЩА ШПАКЛОВКА И ФИНА МАЗИЛКА БАУМИТ ВИВАРЕНОВА 25 КГ.

12.00 лв. /бр.

BAUmit

Баумит ВиваРенова

Baumit VivaRenova

Реновираща шпакловка и фина мазилка за ръчна и машинна обработка

Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 мм.

Минерална шпакловка и фина мазилка
Пердашена структура
Силно паропропусклива, водоотблъскваща

Подходяща е за последващо боядисване, също така за полагане върху бетонови повърхности вътрешно и външно, за влагане в нея на стъклотекстилна мрежа, както и върху стенно отопление.

Опаковка 25 kg торба
Съхранение 9 месеца
Пропускливост на водни пари 5- 20(табл. стойност, съгл. EN 1745:2002)
λr0.47W/mK (табл. стойност, съгл. EN 1745:2002)
Якост на натиск > 2.5N/mm²
Плътност на сухата смес ок. 1500kg/m³
Максимална дебелина 5mm
Минимална дебелина 3mm
Разход ок. 4kg/m² при 3 mm дебелина
Направна вода ок. 6l/торба
Едрина на зърното 0.6mm
Палет 1 палет = 48 торби = 1 200 кг
Back to Top